Український журнал прикладної економіки

"Український журнал прикладної економіки" засновано Тернопільським національним економічним університетом у січні 2016 року (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ №21919-11819Р від 22.01.2016 року)

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2016 р. № 1222 внесено до Переліку наукових фахових видань України у галузі економічних наук, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук

Галузь: економічні науки    

Тематика: 

Мова: українська, англійська

Періодичність публікації: 4 рази на рік

Рік заснування: 2016

Засновник: Тернопільський національний економічний університет

ISSN 2415-8453 (Print) 

ISSN 2518-1742 (Online) 


Том 3, № 2 (2018)

«Український журнал прикладної економіки» містить статті теоретичного та прикладного характеру з актуальних питань теорії макроекономіки та мікроекономіки, державного регулювання економіки, проблем у сфері міжнародної економіки, державних фінансів, фіскальної і монетарної політики, державного адміністрування і фінансового менеджменту, банківської справи, економіки, обліку і аудиту тощо.

Зміст