Редакційна політика

Політика розділів

 

Процес рецензування

1. До наукового журналу "Український журнал прикладної економіки" приймаються статті теоретичного та методологічного характеру з відповідної тематики. Подання, що не задовольняє тематиці або вимогам видання, може бути відхилене одразу безпосередньо Головним редактором.

2. Редакція збірника підтримує світові стандарти прозорості процесу рецензування, тому дане видання практикує подвійне «сліпе» рецензування рукописів.

3. Статті, подані до журналу, одразу надсилаються на рецензування двом незалежним експертам.
Рецензент ознайомлюється з анотацією статті, після чого погоджується або відмовляється рецензувати даний матеріал. В разі відмови протягом декількох днів призначається інший рецензент.

4. В тижневий термін рецензенти ознайомлюються з матеріалом та оцінюють його науковий рівень, заповнюючи "Форму рензування", яку редакція в подальшому надсилає  авторові.

5. У представленій формі рецензенти вказують свої зауваження та завантажують файли з виправленнями або матеріалами, що можуть бути використанні при доопрацюванні статті. 


 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.