Сегмент дентальної імплантології стоматологічного ринку України: оцінка потенціалу та детермінантів попиту

Yuriy Ivanovych Hayda, Tetyana Oleksandrivna Slipchenko

Анотація


Вступ. Акцентовано увагу на динамічному розвитку стоматологічного ринку в Україні та на суттєвому зростанні в його межах попиту на послуги дентальної імплантології, які на новому якісному рівні вирішують проблему відновлення і протезування уражених зубних рядів. Зазначено, що формування нового сегменту імплантології стоматологічного ринку України відбувається в специфічних економічних умовах, які характеризуються низькою платоспроможністю населення, нестабільністю національної валюти, частою зміною законодавства у сфері оподаткування і міжнародної торгівлі.
Мета. Метою дослідження є визначення потенціалу нового сегменту зубних імплантатів стоматологічного ринку в Україні (за регіонами) та оцінка найважливіших факторів (детермінантів), що обумовлюють попит на послуги дентальної імплантології.
Метод. У дослідженні застосовано методи багатомірного аналізу, а саме – кластерний аналіз (k-means сlustering) та багатомірного шкалування (multidimensional scaling), а також кореляційний та регресійний аналізи.
Результати. Для аналізу потенціалу сегменту дентальної імплантології стоматологічного ринку України в розрізі адміністративно-територіальних одиниць були обрані показники, що кількісно (у відносних величинах) характеризують масив пацієнтів, яким було надано стоматологічні послуги зі встановлення різноманітних протезів та поодиноких коронок різних типів (металевих, металокерамічних), штифтових зубів, вкладок і напівкоронок. Проведений кластерний аналіз методом k-середніх на основі 6-ти показників виявив 7 кластерів, які об’єднують області з подібним рівнем потенціалу попиту на дентальну імплантологію. Найменший відносний показник зубопротезування в Україні у 2013 р. спостерігався в Тернопільській і Закарпатській областях та м. Севастополі. Ці адміністративно-територіальні одиниці об’єднані в один кластер під № 5. Кластер № 7, який об’єднує Сумську, Житомирську, Чернігівську, Кіровоградську області, характеризується високим потенціалом як актуального, так і відкладеного попиту на послуги дентальної імплантології. Значну частку жителів Херсонської області та м. Києва, які представляють кластер № 2, також можна апріорі віднести до потенційних споживачів ринку зубних імплантатів.
Визначений коефіцієнт кореляції Пірсона для вибірки із 16 країн ілюструє позитивний середньої сили прямий зв’язок між ВВП на душу населення та вартістю послуги дентального імплантолога в країні (r = 0,469). Побудована логарифмічна нелінійна регресійна модель, у якій регресором є ВВП на душу населення, дол. США, а регресантом − вартість встановлення зубного імплантата (Y = −3600,7 + 1148,1 lgX, R2 = 0,266, Adjusted R2 = 0,213, F(1,14) = 5,07, p<0,041 ), виявилася більш адекватною, ніж лінійна.

Ключові слова


стоматологічний ринок; сегмент дентальної імплантології; потенціал ринку; фактори попиту

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована.

 

Науковий журнал "Український журнал прикладної економіки"

ISSN 2518-1742 (Online)

ISSN 2415-8453 (Print)