Оцінка ефективності інноваційного маркетингу на підприємстві

Nazar Yaroslavovych Marchyshyn

Анотація


Вступ. Запропоновано уточнення поняття «інноваційний маркетинг підприємства», зважаючи на зміни в системі забезпечення конкурентних переваг. Доведено здатність інноваційного маркетингу до формування ціннісних конкурентних переваг підприємства. Проаналізовано динаміку інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості у сфері запровадження маркетингових інновацій. Досліджено методичні підходи до оцінки ефективності інноваційного маркетингу на підприємстві. Наведено переваги від застосування пропонованого підходу до оцінювання ефективності інноваційного маркетингу на підприємстві. Систематизовано показники та уточнено критерій оцінювання ефективності інноваційного маркетингу на підприємстві. Обґрунтовано доцільність практичного застосування методики оцінювання ефективності інноваційного маркетингу на підприємствах харчової промисловості, що дозволить якісно покращити формування ціннісних конкурентних переваг.
Предметом дослідження є методичні підходи до оцінки ефективності інноваційного маркетингу на підприємстві.
Метою дослідження є розробка напрямів удосконалення методичних підходів до оцінки ефективності інноваційного маркетингу на підприємстві для посилення конкурентних переваг, а також економічне обґрунтування доцільності їхнього практичного застосування в харчовій промисловості.
Метод (методологія). У процесі дослідження для обґрунтування напрямів до удосконалення методичних підходів до оцінки інноваційного маркетингу на підприємстві, наведених у статті, використано низку загальнонаукових і спеціальних методів, зокрема: історико-логічний – при дослідженні теоретико-методичних підходів у теорії маркетингу, зокрема його інноваційного напряму та оцінки ефективності інноваційного маркетингу на підприємстві; аналізу і синтезу – для зіставлення підходів та визначення напрямів удосконалення на основі уточнення критерію, встановлення переліку показників та технологій їхнього розрахунку; трактування поняття «інноваційний маркетинг підприємства», оцінки інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості, обґрунтування та прогнозування її результатів; порівняння і групування – для систематизації показників, застосованих для оцінювання науково-інформаційного рівня забезпеченості інноваційного маркетингу підприємства, аналізу маркетинг-міксу та розрахунку ефектів; графічний метод – для унаочнення сфер прояву інноваційного маркетингу на підприємстві, наведення динаміки інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості у сфері інноваційної продукції, процесів та маркетингових інновацій; абстрактно-логічний – для теоретичного узагальнення і формулювання висновків щодо удосконалення методичних підходів до оцінки ефективності інноваційного маркетингу з метою покращення конкурентних переваг підприємства.
Результати. Уточнено поняття «інноваційний маркетинг підприємства» відповідно до змін у цільовому призначенні. Виявлено переваги застосування пропонованої методики оцінки ефективності інноваційного маркетингу на підприємстві. Визначено джерела формування найбільших резервів покращення ціннісних конкурентних переваг сучасних підприємств. Розроблено схему комплексного оцінювання ефективності інноваційного маркетингу на підприємстві.
Сфера застосування результатів. Поширення в аналітичній практиці підприємств методичних підходів до оцінки ефективності інноваційного маркетингу на підприємстві дозволить ухвалювати раціональні управлінські рішення щодо покращення конкурентних переваг, які базуються на ціннісній орієнтації. Визначення ціннісних конкурентних переваг модернізує їхню структуризацію, підвищить якість продукції та дозволить управляти попитом, що позитивно вплине на продуктивність праці.

Ключові слова


інновації; маркетингові інновації; інноваційний маркетинг підприємства; ціннісні конкурентні переваги; вартість клієнта; маркетинг-мікс

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована.

 

Науковий журнал "Український журнал прикладної економіки"

ISSN 2518-1742 (Online)

ISSN 2415-8453 (Print)