Дифузія фінансового інжинірингу у фінансовий менеджмент підприємств реального сектору економіки України

Anastasiia Vladyslavivna Kucherenko

Анотація


Вступ. У епоху інформаційних технологій більшість операцій прискорюються та модифікуються, й більшість підприємств, організацій та установ змушені невпинно переглядати й адаптувати методи, інструментарій та технології управління до вимог часу. На питання упровадження концепцій та технологій фінансового інжинірингу в систему фінансового менеджменту підприємств реального сектору на сьогодні звертають менше уваги, ніж на макроекономічні. Незважаючи на велику кількість досліджень фінансового інжинірингу, аспекти його мікроекономічної інтеграції не є достатньо розробленими, що обмежує можливості його застосування на підприємствах реального сектору економіки та обумовлює актуальність його комплексного дослідження.
Метою дослідження є характеристика та формалізація складових процесу дифузії та абсорбції фінансових технологій і фінансових інновацій на підприємстві реального сектору економіки, на прикладі будівельної галузі.
Метод (методологія). Методологічною основою дослідження стали загальнонаукові та спеціальні методи. Метод спостереження та структурного аналізу використаний при огляді стану реального сектору економіки та показників діяльності галузей. Метод анкетування та експертизи використаний при дослідженні передумов впровадження та абсорбції фінансового інжинірингу на підприємстві. Метод формалізації та графічний − при відображені результатів опитування на спостережень, а саме: блок-схем щодо процесів прийняття рішення про впровадження фінансового інжинірингу, відображення розподілу та перерозподілу інноваційного ресурсу, та характеристиці життєвого циклу елементу системи фінансового інжинірингу. Абстрактно-логічний метод − при узагальненні категорій споживачів фінансових інновацій.
Результати. У статті розглянуто динаміку результатів діяльності будівельної галузі реального сектору економіки. Дослідження передумов упровадження фінансового інжинірингу у систему фінансового менеджменту дозволило категоризувати вибіркову сукупність за типом споживання та розповсюдження фінансових інновацій на: новаторів, ранніх послідовників, ранню більшість, пізню більшість, відстаючих. Вивчено процес приймання рішення щодо впровадження фінансового інжинірингу, формалізовано процес розподілу та перерозподілу інноваційного ресурсу фінансового менеджменту, та обґрунтовано життєвий цикл елементу системи фінансового інжинірингу.
Сфера застосування. Поширення дослідження передумов упровадження фінансового інжинірингу дозволить створити обґрунтовану емпіричну базу для управлінських рішень щодо зміцнення фінансового менеджменту та збільшення конкурентних переваг у галузі. Визначено процес розподілу інноваційного потенціалу фінансового менеджменту та життєвий цикл елементу системи фінансового інжинірингу розширює можливості підприємств до застосування фінансового інжинірингу у корпоративних фінансах.

Ключові слова


фінансові інновації; фінансові технології; фінансовий інжиніринг; фінансовий менеджмент; реальний сектор економіки

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована.

 

Науковий журнал "Український журнал прикладної економіки"

ISSN 2518-1742 (Online)

ISSN 2415-8453 (Print)