Інноваційні засоби формування концепції оцінювання сталого розвитку у системі: підприємство – галузь – регіон – держава (євроінтеграційні аспекти)

B. M. Andrushkiv, L. M. Melnyk, O. B. Pohaydak

Анотація


Вступ. Предметом статті є теоретико-прикладні аспекти оцінювання рівня досягнення сталого розвитку підприємства.
Мета. Мета статті полягає у використанні інноваційних засобів формування концепції оцінювання рівня досягнення сталого розвитку у системі: підприємство – галузь – регіон – держава.
Метод (методологія). Для досягнення визначеної мети у статті використано загальнонаукові і спеціальні методи дослідження, зокрема: аналітичні та логічні узагальнення, системно-структурний та компаративний аналіз.
Теоретико-методологічною основою дослідження є фундаментальні теоретичні положення сучасної економічної теорії та теорії управління, системно-інтегрований підхід до розгляду поняття сталого розвитку підприємства. Інформаційною базою стали наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених з проблематики оцінювання рівня сталого розвитку на різних рівнях.
Результати. У ході дослідження виокремлено групи зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів з позиції 3-х рівнів. Встановлено наявність значної неузгодженості мотивів зацікавлених сторін у реалізації концепції сталого розвитку на рівні підприємства та різностороннє бачення сутності і значення терміну сталого розвитку підприємства, що обумовило необхідність формулювання концепції оцінювання сталого розвитку у системі: підприємство – галузь – регіон – держава з аспектів зовнішньої та внутрішньої стійкості розвитку.
Одержані результати описують систему індикаторів рівня досягнення сталого розвитку з точки зору його «корисності» для регіональної та національної економіки та можуть бути використані для розроблення та впровадження заходів щодо забезпечення сталого розвитку на рівні окремого підприємства, регіону, галузі та держави.

Ключові слова


сталий розвиток; концепція; оцінювання; система; підприємство; галузь; регіон; держава; ефективність; індикатори

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована.

 

Науковий журнал "Український журнал прикладної економіки"

ISSN 2518-1742 (Online)

ISSN 2415-8453 (Print)