Інформація про автора

Kirich, Natalіya Bogdanіvna, Тернопільськии національнии технічнии університет імені Івана Пулюя

  • Том 3, № 2 (2018) - Статті
    Регіональні бюро з діагностики економічної безпеки суб’єктів господарювання в умовах організації добровільних об’єднань територіальних громад – засіб стратегічного безпекового розвитку
    Анотація  PDF